Όταν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε όρθια τη χώρα

φωτογραφία αρθρογράφου
Χρίστος Λιάπης