Η εβδομάδα που αλλάζει την ιστορία της Ευρώπης

φωτογραφία αρθρογράφου
Μανώλης Μαυρομμάτης