Τα σημερινά προβλήματα δεν λύνονται με χαμόγελα αλλά μόνο με προτάσεις

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης