«Ο Νίκος είναι καταναλωτής…»

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος