ΣΥΡΙΖΑ: φαγωμάρα και τοξικότητα

φωτογραφία αρθρογράφου
Georghy Zhukov