Κασσελάκης-Σπηλιωτόπουλος: ομοιότητες

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης