Μη λησμονάτε την ντροπή της 28ης Οκτωβρίου 2011

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιούλα Κουγιά