Οι γιορτές και οι ασθένειες

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος