Το προφίλ του ψεκασμένου

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος