Το κατά Νίτσε μάθημα

φωτογραφία αρθρογράφου
Georghy Zhukov