Κύπρος: 49 χρόνια κατοχή… και αποχή

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης