Η Κύπρος δεν «κείται μακράν»

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης