Θεσσαλονίκη: Προώθηση κυβερνητικού έργου από υπουργούς

Θεσσαλονίκη: Προώθηση κυβερνητικού έργου από υπουργούς