Από πού πάνε για τη Χάγη;

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης

Μια νέα ευκαιρία για τον Ερντογάν

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης

Νέος οδικός χάρτης από Μητσοτάκη-Ερντογάν

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης