Καύσωνας και ψυχική υγεία

φωτογραφία αρθρογράφου
Χρίστος Λιάπης