Μην αφήσεις τον καναπέ να αποφασίσει αντ’ εσού και για λογαριασμό σου

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιούλα Κουγιά