Τρίτη και 13

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης