Πλεύση μέσα σε φουρτούνες

φωτογραφία αρθρογράφου
Georghy Zhukov