Η Δημοκρατία μεταξύ σανού και μέλανα ζωμού

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης