Μικροψυχία αντιπολίτευσης και στα μείζονα

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης