Ψάχνουν... ασπάλαθους

φωτογραφία αρθρογράφου
@Georghy Zhukov