Η σωστή πλευρά της Iστορίας

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης