Συριζοδέλτιο

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος