Οπαδική βία: καθαρές λύσεις

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης