Ο «αλλεργικός» κ. Ανδρουλάκης

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης