Αντιπρύτανης

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος