«Γενική απεργία» και δημοσιογραφία

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος