Ανδροκτονία

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος