Απανθρωπιά, αναισθησία και απάθεια

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης