Η Διάσκεψη της περίσκεψης

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης