Να δούμε το Κυπριακό 50 έτη μετά

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης