Καλπάζουν το λάδι και η αισχροκέρδεια μαζί!

φωτογραφία αρθρογράφου
Αλέξανδρος Παπασταθόπουλος