Αναγκαία στροφή για την Ευρώπη

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης