Μάτι: ποινές για γέλια

φωτογραφία αρθρογράφου
@Georghy Zhukov