Κύριε Δούκα, μη βλέπετε το δέντρο και χάνετε τον άνθρωπο

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιούλα Κουγιά