Οι Βρυξέλλες έτοιμες για το ίδιο λάθος

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης