Βάφτιση: κάτι που κοστίζει ακριβά, ενώ δεν έχει καμία απολύτως αξία ή χρήση

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος