Αντίδοτο στην άγνοια

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης