Κηραλοιφές αέρος

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος