ΣΥΡΙΖΑ: σκέτο σκορποχώρι

φωτογραφία αρθρογράφου
@Georghy Zhukov