Ακαταδίωκτο, τέλος

φωτογραφία αρθρογράφου
Georghy Zhukov