Από πού πάνε για τη Χάγη;

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης