Σαν ένα ακορντεόν που το ανοίγει και το κλείνει αναλόγως με τη μουσική που θέλει να ακουστεί χρησιμοποιεί το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ η ομάδα που βρίσκεται γύρω από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Όμως το καταστατικό αυτό βάσει του οποίου -και πέρα από κάθε λογική- εξελέγη ο Στέφανος Κασσελάκης πρόεδρος του κόμματος, δείχνει ότι δεν έχει φροντίσει ούτε καν να το διαβάσει η ηγεσία του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα σε διάγγελμά του «προς τον ελληνικό λαό» (!) που μεταδόθηκε μέσω του Facebook ο Στέφανος Κασσελάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι αν οι διαγραφές που έχει προτείνει (Σ.Τζουμάκας, Ν Φίλης, Π. Σουρλέτης, Δ. Βίτσας) δεν ψηφιστούν από την απαιτούμενη πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή θα θέσει το θέμα σε δημοψήφισμα μεταξύ των μελών.

Προφανώς έχει καταλάβει ότι οι διαγραφές που πρότεινε δεν μπορούν να περάσουν από το μόνο αρμόδιο για το θέμα όργανο την Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία είναι άμεσα εκλεγμένη από τα μέλη του κόμματος στο περυσινό συνέδριο, όπως προβλέπει το καταστατικό. Αλλά πουθενά στο καταστατικό δεν προβλέπεται ότι κομματικό δημοψήφισμα εγκρίνει ή απορρίπτει διαγραφές ο Στέφανος Κασσελάκης θα εισηγηθεί τη διεξαγωγή "κομματικού δημοψηφίσματος" για να τις εγκρίνει.

Αυτό δεν προβλέπεται από κανένα καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρωτοφανές για την ευρωπαϊκή τουλάχιστον Αριστερά.

Κι ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το Καταστατικό, που ψηφίστηκε μετά το Συνέδριο του 2022 από μέλη του δίευρου και του isyriza, όπως αποκαλούνται τα μέλη φαντάσματα που ούτε ποτέ συμμετείχαν σε κάποια κομματική διαδικασία ούτε καν είχε δει κάποιος στις φετινές εκλογικές αναμετρήσεις είχαν ψηφίσει ότι για να γίνει κάποιος μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να είναι μέλος του κόμματος τουλάχιστον 5 χρόνια, ενώ για να γίνει κάποιος πρόεδρος του κόμματος δεν χρειάζεται να είναι καν μέλος, όπως ο Στέφανος Κασσελάκης.

Οι προβλέψεις του καταστατικού

Άρθρο 24 – Εσωτερικά δημοψηφίσματα

1.Σοβαρά ζητήματα της πολιτικής και της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στη θέληση των μελών του, με το θεσμό του εσωτερικού δημοψηφίσματος στη βάση εναλλακτικών προτάσεων. Στην απόφαση με την οποία προκηρύσσεται ένα εσωτερικό δημοψήφισμα μπορεί να προβλέπεται και η συμμετοχή των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο αντίστοιχο επίπεδο.

2. Εσωτερικό δημοψήφισμα προκηρύσσεται:

(α) σε εθνικό επίπεδο, με αίτημα του 15% των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΚΕ.

(β) σε περιφερειακό επίπεδο, με αίτημα του 15% των μελών του αντίστοιχου γεωγραφικού επιπέδου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΠΣΕ. Το δημοψήφισμα μπορεί να αφορά αποκλειστικά ζητήματα περιφερειακής πολιτικής. Για την πρόθεσή της να διοργανώσει περιφερειακό δημοψήφισμα, η ΠΣΕ ενημερώνει την ΚΕ. Εάν η ΚΕ κρίνει ότι η σημασία ενός θέματος υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας, μπορεί να ακυρώνει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ή να το επαναπροκηρύσσει με άλλους όρους, σε πανελλαδικό επίπεδο ή σε επίπεδο περισσότερων περιφερειών.

3. Οι αποφάσεις των δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικές για το κόμμα στο αντίστοιχο επίπεδο, εφόσον συμμετέχει το 50%+1 των δικαιούμενων να ψηφίσουν σε αυτά.

Άρθρο 25 – Όροι διενέργειας δημοψηφισμάτων

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια του δημοψηφίσματος είναι η ενημέρωση επί των κρινόμενων θέσεων και ο δημόσιος διάλογος.

2. Την πολιτική ευθύνη της διενέργειας του δημοψηφίσματος έχει η ΚΕ ή η αντίστοιχη ΠΣΕ κατά περίπτωση, η οποία καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τη διαδικασία.

3. Την ευθύνη της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος έχει εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την ΚΕ ή την αντίστοιχη ΠΣΕ κατά περίπτωση. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει, μαζί με τα δελτία ψηφοφορίας, να αποστείλει στα μέλη και κείμενα με τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το υπό κρίση θέμα.

4. Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος προϋποθέτει επαρκή και ισότιμη ενημέρωση για τα ζητήματα, μέσα από συνεδριάσεις των ΟΜ, στις οποίες όταν το δημοψήφισμα είναι ανοιχτό και σε φίλους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλούνται και αυτοί, ανοιχτές εκδηλώσεις, συζητήσεις, αρθρογραφία κ.ο.κ.

5. Εσωτερικό δημοψήφισμα μπορεί να διεξάγεται και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος, εφ’ όσον πληρούνται τα εχέγγυα μυστικότητας και εγκυρότητας της ψήφου.