Άπατα πήγαν όλα τα «Λαϊκά Μέτωπα» του ΣΥΡΙΖΑ

φωτογραφία αρθρογράφου
Σοφία Βούλτεψη