Ο Κοτζιάς, τα ΠΔ και τα 12 μίλια

φωτογραφία αρθρογράφου
Georghy Zhukov