Τα πενήντα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας συμπίπτουν με τα πενήντα χρόνια της Μεταπολίτευσης, της πιο ειρηνικής και προοδευτικής περιόδου της σύγχρονης Ιστορίας της χώρας μας. Από την ίδρυσή της το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μέχρι την ηγεσία και την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις μέρες μας, η Νέα Δημοκρατία αποτέλεσε τον κύριο πολιτικό σχηματισμό της φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς.

Είναι το κόμμα που επέδρασε καταλυτικά σε θεμελιώδεις επιλογές και υπαρξιακές συνθήκες για τη Ελλάδα: στην εμπέδωση της Δημοκρατίας μετά την επταετή δικτατορία, στην είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τη διασφάλιση της δυτικής προοπτικής και ταυτότητάς της, στην αποτροπή της κατάρρευσης στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, στην εγγύηση της ασφάλειας και της ανάπτυξης σήμερα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών διακινδυνεύσεων.

Η επιτυχία της Μεταπολίτευσης, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, υπήρξε μια δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας, των στέρεων ιδεολογικών αναφορών της και της ετοιμότητάς της, από την κορυφή μέχρι τη βάση των στελεχών της, να διακρίνει και να υπηρετεί το συμφέρον του λαού και του έθνους.