Την άρρηκτη σύνδεση των ανθρώπινων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον υπογραμμίζει ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεόδωρος Κλιάρης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σήμερα 5 Ιουνίου.

Σε μήνυμά του τονίζει χαρακτηριστικά: «Η 5η Ιουνίου κάθε έτους έχει θεσπιστεί διεθνώς από το 1972 να εορτάζεται ως «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» σε όλες τις Χώρες - Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησής όλων των πολιτών.

Ο εορτασμός αυτός μας δίνει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε την άρρηκτη σύνδεση των ανθρώπινων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον, καθώς και ότι όλοι μαζί σαν σύνολο οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που το απειλούν.

Ιδιαίτερα η Χώρα μας, τόπος με παράδοση στην εμπορική ναυτιλία και στον τουρισμό, επιδεικνύει χαρακτηριστική ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος, καταβάλλοντάς τα μέγιστα ώστε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα του εν θέματι εορτασμού.

Η συμβολή του ΥΝΑΝΠ, ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της Χώρας μας, είναι σημαντική και πραγματώνεται μέσω της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και της διαμόρφωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του ελέγχου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και της ανάληψης πρωτοβουλιών και συναφών δράσεων, οι οποίες έχουν σαν πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του πληθυσμού».