Για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου που θα κάνει την Περιφέρεια Αττικής υπόδειγμα πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, και την πρώτη περιφέρεια της χώρας στην ανακύκλωση μίλησε ο περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης, σε δήλωση του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. «Με πράξεις και έργα αποδεικνύουμε ότι υπάρχει η ισχυρή βούληση αλλά και η ικανότητα να υλοποιούμε εμβληματικά έργα τα οποία μεταμορφώνουν την εικόνα της Αττικής, προστατεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον, αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και εν τέλει στην ίδια την ποιότητα ζωής των πολιτών» επισήμανε ο κ. Πατούλης.

Η δήλωση Πατούλη 

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, η ίδια μας η ζωή και είναι καθήκον μας να το προστατεύουμε. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. 
Η προστασία του Περιβάλλοντος και η βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό στόχο μας και προτεραιότητά μας 12 μήνες τον χρόνο. Η κλιματική κρίση που είναι σε εξέλιξη δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, οφείλουμε να εργαστούμε και να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα διοίκησης τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την υλοποίηση σχετικών έργων και δράσεων. 

Από την αρχή της θητείας μας θέσαμε ως κεντρικό στόχο των πολιτικών μας να μετατρέψουμε την Αττική σε μία «πράσινη» περιφέρεια-πρότυπο ευζωίας. Αυτή μας την προτεραιότητα την αποδείξαμε στην πράξη εξασφαλίζοντας περίπου 200 εκατ. ευρώ για την ανακύκλωση, σε αντίθεση με προηγούμενες διοικήσεις που δεν είχαν διασφαλίσει ούτε ένα ευρώ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, εστιάσαμε στα περιβαλλοντικά θέματα, στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, ενώ η πράσινη, αλλά και η γαλάζια οικονομία βρίσκονται στον βασικό πυλώνα του μοντέλου ανάπτυξης που έχουμε αποφασίσει και υλοποιούμε. 

Επίσης εντείναμε τις προσπάθειές μας για μείωση των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας, ενισχύσαμε την καινοτομία στον τομέα του περιβάλλοντος, στηρίξαμε τη δημιουργία νέων αγορών στη βάση της κυκλικής οικονομίας και της ζήτησης πράσινων τεχνολογιών, αγαθών και υπηρεσιών. 

Χρηματοδοτώντας δράσεις και έργα, υλοποιούμε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση. Επιπροσθέτως, προχωράμε στην υλοποίηση έργων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, με προτεραιότητα την αντιπλημμυρική προστασία, τα προγράμματα εκτίμησης φυσικών κινδύνων, την αναβάθμιση σχολικών και δημοτικών κτηρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό του οδικού δικτύου, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της ποδηλασίας και την ενίσχυση του προγράμματος Εξοικονομώ- Αυτονομώ. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφερθώ: 

-στη δημιουργία ξεχωριστού ρεύματος για τη συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων, με δωρεάν διάθεση εξοπλισμού στους δήμους (καφέ απορριμματοφόρα και κάδοι),
-στο εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακών αναβαθμίσεων σχολικών και δημοτικών υποδομών στο πλαίσιο της κρίσιμης και καθολικής προσπάθειας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό όφελος,
-στην αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης λαμπτήρες LED συνολικού προϋπολογισμού 36,9 εκατ. ευρώ, για την εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60% σε σχέση με τα παλαιότερα,
-στην κατασκευή Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος των ακάθαρτων αλλά και βάζοντας τέλος στην επιβολή προστίμων από την ΕΕ για τη μη εφαρμογή της κείμενης κοινοτικής οδηγίας περί υποδομών δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων,
-στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος προώθησης και επιβράβευσης της ανακύκλωσης «The Green City», με τη συμμετοχή δεκάδων σχολείων της Αττικής,
-στην υλοποίηση του «Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης», ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών για την ανακύκλωση, που υλοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2022 και συνεχίζεται με επιτυχία σε 70 δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί μέρος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αξία στα σκουπίδια σου». Επισημαίνεται πως όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως κατάταξης, θα επιβραβευθούν για τη συμμετοχή τους σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, με τα σχολεία που έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις να λαμβάνουν επιπλέον σημαντικά έπαθλα,
-στη λειτουργία της κυκλικής οικονομίας στην πράξη με τη δωρεάν διανομή λιπάσματος από βιοαπόβλητα στους παραγωγούς, ως μια «σοφή» επιλογή για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών και οικονομικών πόρων,
-στην ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης με την αδειοδότηση για ταχυφορτιστές σε πρατήρια και συνεργεία, 100 θέσεων, ενώ στον σχεδιασμό της διοίκησης είναι η εγκατάσταση πρόσθετων φορτιστών σε όλα τα ΚΤΕΟ Αττικής και στο τμήμα Μεταφορών Ανατολικής Αττικής, 
-πέραν των ταχυφορτιστών στους σχεδιασμούς της περιφέρειας υπάρχει και η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά, έχοντας στόχο το πέρασμα στην πράσινη εποχή,
-σε συνεργασία με τους δήμους της Αττικής και μέσω του ΕΔΣΝΑ, δρομολογείται η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης και στον τομέα της συλλογής αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, 
-στην εφαρμογή πιλοτικής δράσης για την προώθηση της αξιοποίησης αδιάθετων ποσοτήτων νωπών τροφίμων στη λαχαναγορά της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ).
-στην παράδοση χιλιάδων καπακιών από πλαστικά μπουκάλια για την προμήθεια αναπηρικού αμαξιδίου, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών στο πλαίσιο της δράσης «Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς», 
-στη δημιουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (πάρκα κυκλικής οικονομίας) και βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), 
-στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της ανακύκλωσης, μέσα από μία ολοκληρωμένη εκστρατεία. 

Παράλληλα, για την Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί ειδική προτεραιότητα του ΠΕΠ 2021-2027 η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αξίζει να αναφέρω ενδεικτικά, ότι στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται δράσεις δημιουργίας ποδηλατοδρόμων προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, καθώς και πιλοτικές δράσεις προώθησης της ηλεκτροκίνησης προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ. 

Αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ περίπου. Μέσα στα επόμενα χρόνια, με τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, θα έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε ακόμα περισσότερους πόρους για ακόμα περισσότερες, πιο ουσιαστικές δράσεις σε αυτό το επίπεδο, για να κάνουμε την Αττική μια περιφέρεια πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. 

Μαζί με τους δήμους, την κεντρική διοίκηση και πρωταγωνιστές τους πολίτες χτίζουμε ένα ισχυρό δίκτυο ώστε να κάνουμε την αττική περιφέρεια υπόδειγμα πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, την πρώτη περιφέρεια στην ανακύκλωση, περιφέρεια-πρότυπο στην ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 

Με πράξεις και έργα αποδεικνύουμε ότι υπάρχει η ισχυρή βούληση αλλά και η ικανότητα να υλοποιούμε εμβληματικά έργα τα οποία μεταμορφώνουν την εικόνα της Αττικής, προστατεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον, αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και εν τέλει στην ίδια την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Με συστηματική δουλειά καταφέραμε να καλύψουμε κενά και αμέλειες δεκαετιών, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων έως τώρα η Περιφέρεια Αττικής: 

-να γίνει η πρώτη περιφέρεια της χώρας που διαθέτει εγκεκριμένο από το υπουργείο Περιβάλλοντος περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της, με βάση το νέο εθνικό σχεδιασμό, 
-να είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που πέτυχε να της εγκριθεί η διάθεση 98,3 εκατ. ευρώ μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» , που αφορά 50 δήμους σε πέντε περιφερειακές ενότητες της Αττικής, μέσω των οποίων αγοράστηκε και διατίθεται δωρεάν προς χρήση, σύγχρονος εξοπλισμός ανακύκλωσης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δημότες.

-να είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που διαθέτει Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης. 

Με σεβασμό στον πολίτη και αγάπη για το περιβάλλον συνεχίζουμε δημιουργικά για να προστατεύσουμε το σπίτι όλων των ανθρώπων: τη γη μας.