Ενωμένη κεντροδεξιά για να γίνει ο χάρτης και τον Οκτώβριο μπλε

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης