Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με αντικείμενο τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2022, η θετική πορεία διαταράχθηκε λόγω της πανδημίας τα έτη 2020 και 2021, ενώ το 2022 ανέκαμψε, φθάνοντας σχεδόν στα επίπεδα του 2019.

Τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το σύνολο της απασχόλησης που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή (τρίτο τρίμηνο) του 2022 εκτιμάται σε 703.000 εργαζόμενους ή το 16,7% της συνολικής απασχόλησης.

Επίσης, αν γίνει συνυπολογισμός, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός ανέρχεται στο 36,7% έως 44,2% του συνόλου.